De Academie voor Kinesiologie

Inhoud van de opleiding

Kinesioloog worden aan de hand van de Kinesiologie boom. We beginnen bij de wortels van de boom, gaan voelend door naar de stam. De stam (Touch for Health) is de basis van de kinesiologie. Steeds meer en meer takken (technieken en systemen) gaan we leren. Dit passen we gelijk toe in de praktijk, waarbij we in het tweede jaar een eigen (oefen)praktijk starten.

De lijntjes naar studenten, docenten, supervisor en mentor-kinesioloog zijn kort. Je kunt ook altijd nog terecht bij de opleidingscoördinator met je vragen. Alle blokkades en stress die je tegen komt gaan we natuurlijk gelijk te lijf met kinesiologie. We hebben intervisie, supervisie, begeleiding door de kinesioloog-mentor, oefenavonden en een online leeromgeving.

Jaar 1

Ik als Kinesioloog

Dit jaar staat in het teken van persoonlijke ontwikkeling en je helemaal onderdompelen in het leuke vak Kinesiologie.

Na een Frisse Start maken we natuurlijk gelijk kennis met de Spiertest in Kracht van het Spiertesten gevolgd door Touch for Health 1-4 en metaforen met verdiepingsdagen. Therapeutische vorming loopt als een rode draad door het hele jaar. Modules waarin je alles leert over feedback geven en communicatie en coaching. Je leert jezelf steeds verder ontwikkelen met reflecteren en intervisie.

We  hebben een dag Oosters/Westers waarin we een verdieping maken naar het holistisch denken. Bij de module Gems leer je meerdere handmodes en hoe de pauselock werkt. We gaan je leren over Bescherming en Reiniging van je eigen energie zodat je goed voor jezelf kan zorgen én de beste zorg aan jouw cliënten kan gaan geven  (Baas in eigen Aura). De laatste kinesiologie module in jaar 1 is Stress Release 1 en 2. Deze titel zegt al genoeg. Toch?

Je wordt persoonlijk begeleid door een mentor-kinesioloog en een supervisor. Daarnaast kom je in een groepje met medestudenten waarmee je nauw gaat samenwerken en leren. De opleiding bestaat uit een groot praktisch deel wat betekent dat je na het eerste weekend direct al zal beginnen met oefenen van sessies. In het behandelen van mensen zal veel tijd gaan zitten. We sluiten het jaar af met een Propedeuse Examen, een portfolio dat je gedurende het jaar hebt opgebouwd en een assessment in de Praktijk.

Jaar 2

Ik en de Ander

We starten hier met een officiële oefenpraktijk. Je leert nog meer nieuwe kinesiologie technieken en we zetten een solide marketing op “Je praktijk in bloei”.

We volgen meerdere kinesiologie modules: Woordblind, Stress Release 3 en 4, Giving your life meaning, Beschermen en Reinigen in de praktijk. De therapeutische vorming loopt weer als een rode draad door alle modules heen. Gespreksvoering, diverse communicatiemodellen, een juridische dag, ethiek, dossiers, anamnese…en meer. Dit jaar start jij met jouw officiële oefenpraktijk en door de modules Je praktijk in bloei (marketing) gaan we zorgen dat jij veel leert over jezelf maar dus ook over de ander, jouw cliënten. In dit jaar zit in de tweede helft de MBK (Medische Basis Kennis). Dit diploma heb je nodig om straks je behandelingen (gedeeltelijk) vergoed te kunnen krijgen bij de zorgverzekeraars. We sluiten het jaar weer af met een praktijkassessment en het opgebouwde portfolio.

Jaar 3

Ik als Therapeut en mijn Praktijk

In dit jaar maken we een professionaliseringsslag zowel als Therapeut en Kinesioloog.

Ook nu creëren we meer takken en blaadjes aan de boom.

Kinesiologie: Leefblind 1 en 2, Energiecentra en Chakra’s, Beschermen en Reiningen, Gaia methode en Ik zie, Ik zie… De therapeutische vorming loopt weer als een rode draad door alle modules heen. Ook hier vindt een verdieping plaats en ga je steeds meer methodisch te werk in je gesprekken; gespreksvoering, diverse communicatiemodellen, beginnend onderzoek, doorverwijsbeleid en nog veel meer.

In de Marketing lijn maken we een verdieping. Daarnaast behandel je steeds meer cliënten in jouw praktijk. Dit jaar sluiten we ook af met een praktijkassessment en het opgebouwde portfolio.

Jaar 4

Ik als Kinesioloog, Therapeut en Ondernemer

In het laatste jaar van je studie wordt er stage gelopen en volgt er een afstudeerproces zodat je na het behalen van je diploma een solide basis voor je eigen praktijk hebt.

Zelfs dit jaar leer je nog nieuwe Kinesiologische technieken: Centering en Cawi.
De stage loop je in je eigen praktijk onder begeleiding van een studiebegeleider en een supervisor. Maar je neemt ook een kijkje bij professionele Kinesiologen in hun praktijk. Jij presenteert jouw afstudeeronderzoek en je doet je laatste praktijkassessment.

Na het halen van je diploma zijn er nog veel meer takken aan de Kinesiologie boom te ontdekken bijvoorbeeld Braingym, Leap, Holografic Touch, Sips enz…..
De belangrijkste is misschien wel TW (trainers week) de verdiepende week van Touch for Health. Als je deze hebt gevolgd mag je zelf andere mensen enthousiast maken en Touch for Health cursussen geven.

Gelukkig mag je elk jaar leuke cursussen uitzoeken omdat je je moet blijven bijscholen voor de beroepsvereniging.