Spelregels en Cursusvoorwaarden

Vanaf 4 ingeschreven cursisten gaat de cursus door, aanmelden tot uiterlijk 3 weken voor de aanvangsdatum van de cursus.

Wanneer er 3 weken voor de aanvangdatum te weinig deelnemers zijn wordt de cursus geannuleerd en op een later tijdstip met voldoende deelnemers voortgezet.

De volgorde van inschrijving is bepalend, wanneer de groep een te groot aantal deelnemers heeft, wordt je op de wachtlijst geplaatst. Het maximum aantal cursisten is 12.

Je kunt inschrijven via e-mail, info@academievoorkinesiologie.nl of via het aankopen van via de webwinkel.

Betalingen van de gehele cursus dienen voor de aanvang van de cursus te zijn voldaan of contant/ per pin afgerekend te worden op de eerste cursusdag.

Bij te late betalingen wordt 10% van het totale bedrag bij de factuur opgeteld.

Annuleren cursus

Bij een annulering door de cursist tot 8 weken voor de startdatum van de cursus wordt 10% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

Bij een annulering door de cursist tot 3 weken voor de startdatum van de cursus wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

Bij een annulering door de cursist binnen 3 weken voor de startdatum van de cursus wordt 75% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

Als een cursist tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer tijdens een cursus, heeft de AvK desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.