Jaar 1:  start oktober 2020

 • Module Frisse Start: 9 oktober 2020 (9.00 – 17.00)
 • Module Kracht van het Spiertesten: 26 en 27 september (9.00-17.00)
 • Module Therapeutische Vorming 2:  16 oktober (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 1: 9 oktober  (19.00-21.00), 10 en 11 oktober (9.00-17.00)
 • Module Anatomie 1: 13 november (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 2: 13 november (19.00-21.00), 14 en 15 november (9.00-17.00)
 • Module Integratiedag TFH 1&2:  11 december (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 3:  11 december (19.00-21.00), 12 en 13 december (9.00-17.00)
 • Module Anatomie 2: 8 januari 2021 (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 4: 8 januari 2021 (19.00-21.00), 9 en 10 januari (9.00-17.00)
 • Module Doelen: 5 februari 2021 (9.00-17.00)
 • Module Metaforen: 6 en 7 februari 2021 (9.00-17.00)
 • Module Integratiedag TFH 3&4:  5 maart 2021 (9.00-17.00)
 • Module Baas in eigen Aura:  6 en 7 maart 2021 (9.00-17.00)
 • Module Gems:  2 april 2021 (9.00-17.00)
 • Module Oosters/Westers: 3 april 2021 (9.00-17.00)
 • Module Meridianen: 4 april 2021 (9.00 – 17.00)
 • Module Therapeutische Vorming 3:  29 april 2021 (9.00-17.00)
 • Module Stress Release 1&2: 30 april, 1 en 2 mei 2021 (9.00-17.00)
 • Propedeuse Examen: 29 en 30 mei 2021