Jaar 1:  gestart september 2020

 • Module Therapeutische Vorming 3:  29 april 2021 (9.00-17.00)
 • Module Stress Release 1&2: 30 april, 1 en 2 mei 2021 (9.00-17.00)
 • Module Baas in eigen Aura:  28 mei en 6 juni 2021 (9.00-17.00)
 • Module Metaforen: 29 en 30 mei 2021 (9.00-17.00)
 • Module Baas in eigen Aura:  6 juni 2021 (9.00-17.00)
 • Propedeuse Examen: 27 juni 2021

Jaar 1:  start 2021

 • Module Kracht van het Spiertesten: 8 en 9 mei 2021  of  5 en 6 juni 2021 (10.00 – 16.00)
 • Module Frisse Start:  2021 (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 1:  (19.00-22.00)  (9.00-17.00)
 • Module Therapeutische Vorming 2:  2021 (9.00-17.00)
 • Module Anatomie 1:  2021 (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 2:  (19.00-22.00),  2021 (9.00-17.00)
 • Module Integratiedag TFH 1 & 2:  2021 (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 3:  (19.00-22.00),  (9.00-17.00)
 • Module Anatomie 2:  (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 4:  (19.00-21.00), (9.00-17.00)
 • Module Integratiedag TFH 3 & 4: 5 juli 2021 (9.00-17.00)
 • Module Baas in eigen Aura: 6 en 7 juli 2021 (9.00-17.00)
 • Module Metaforen: 28 en 29 augustus 2021 (9.00-17.00)
 • Module Doelen: 30 augustus 2021 (9.00-17.00)
 • Module Gems: 11 oktober 2021 (9.00-17.00)
 • Module Oosters/Westers: 12 oktober 2021 (9.00-17.00)
 • Module Meridianen: 13 oktober 2021 (9.00 – 17.00)
 • Module Stress Release 1 & 2: 8, 9 en 10 november 2021 (9.00-17.00)
 • Module Therapeutische Vorming 3: 11 november 2021 (9.00-17.00)
 • Propedeuse Examen: 6, 7 en 8 december 2021

Jaar 1:  start september 2021

 • Module Kracht van het Spiertesten: 8 en 9 februari (9.00-17.00) | 17en 18 september 2021
 • Module Frisse Start: 19 september 2021 (9.00-17.00)
 • Module Therapeutische Vorming 2: 15 oktober 2021 (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 1: 15 oktober (19.00-22.00) 16 en 17 oktober 2021 (9.00-17.00)
 • Module Anatomie 1: 12 november 2021 (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 2: 12 november (19.00-22.00), 13 en 14 november 2021 (9.00-17.00)
 • Module Integratiedag TFH 1 & 2: 10 december 2021 (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 3: 10 december (19.00-22.00), 11 en 12 december 2021 (9.00-17.00)
 • Module Anatomie 2: 7 januari 2022 (9.00-17.00)
 • Module Touch for Health 4: 7 januari 2022 (19.00-21.00), 8 en 9 janauri 2022 (9.00-17.00)
 • Module Doelen: 4 februari 2022 (9.00-17.00)
 • Module Metaforen: 5 en 6 februari 2022 (9.00-17.00)
 • Module Integratiedag TFH 3 & 4: 4 maart 2022 (9.00-17.00)
 • Module Baas in eigen Aura: 5 en 6 maart 2022 (9.00-17.00)
 • Module Gems: 1 april 2022 (9.00-17.00)
 • Module Oosters/Westers: 2 april 2022 (9.00-17.00)
 • Module Meridianen: 3 april 2022 (9.00 – 17.00)
 • Module Therapeutische Vorming 3: 28 april 2022 (9.00-17.00)
 • Module Stress Release 1 & 2: 29 april, 30 april en 1 mei 2022 (9.00-17.00)
 • Propedeuse Examen: 27, 28 en 29 mei 2022