Holografic 2 met Adam Lehman op 10, 11 en 12 oktober 2023
 

Verdergaan waar je was gebleven in HoloTFH 1, in Level 2 ligt de focus op uitbreiding – van het systeem en de tools die je gebruikt om dieper in te gaan op je sessies. Je leert hoe je efficiĂ«nter kunt bepalen welke balansmodaliteiten je moet gebruiken. Bovendien leidt geavanceerder gebruik van Circuit Retaining Mode (Pause Lock) als middel om de focus van het lichaam op het evenwichtsprobleem te behouden, de weg om dieper in te gaan op de oorzaken van onbalans. Dit betekent onvermijdelijk kijken naar de emoties. En dat doe je natuurlijk holografisch!

Onder leiding van Adam krijg je de extra bonus van een training van een halve dag in HeartMath®, waarbij je de concepten van samenhang leert en het belang ervan om een ​​effectieve beoefenaar te zijn. Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor iedereen die een Welzijnsconsulent wil worden, en hier zijn ze rechtstreeks in het programma ingebouwd!
Holografische TFH 2 introduceert ook chakra’s in het energiebalancerende repertoire – met technieken die speciaal voor deze workshop zijn ontwikkeld en nergens anders worden gepresenteerd. Zelfs als je elders chakra-balanceringsmethoden hebt geleerd, wil je deze aan je ehbo- kit toevoegen! Een korte lijst van wat je krijgt in deze gave driedaagse.

Een uitgebreid gebruik van Circuit Retaining Mode om completere circuits te bouwen om te balanceren
– als je een groter geheel in evenwicht brengt, krijg je grotere resultaten!
Uitgebreid gebruik van handmodi om efficiënter te bepalen welke balansmodaliteiten moeten worden gebruikt
– laat het lichaam zeggen wat het wil en in welke volgorde! (Plus nieuwe modi voor de nieuwe modaliteiten die in de klas worden onderwezen)
De Heart-Self Acupressure Points om altijd te weten dat u werkt met een duidelijke en nauwkeurige spier om te testen Holografische 5-elementemotietechniek – hoe u eenvoudig rijkere informatie van uw klant kunt krijgen over de onderliggende aard van hun uitdagingen en problemen, en kunt helpen bij het oplossen ervan.
HeartMath’s veerkrachtvoordeel – training van een halve dag in deze werkelijk levensveranderende methode Chakra Balancing – Een combinatie van traditionele en geheel nieuwe methoden gecombineerd met informatie om het balanceren dieper te maken Extra manieren om uw Touch for Health-vaardigheden en -kennis te gebruiken in een geĂŻntegreerd systeem.

Al met al, wanneer jij Holographic Touch for Health 2 verlaat, sta jij klaar om mensen te helpen belangrijke veranderingen in hun leven aan te brengen en de voordelen te ervaren van het helpen van de wereld om een ​​betere plek te worden. Is dat niet de service die jij wilt aanbieden?

See You!
Adam
ps. Je moet wel eerst touch for health 1 en 2 Ă©n Holografic 1 gedaan hebben:
Holografic kan je volgen bij Paulien de Roos op 5 en 6 mei 2023 of bij Els Jansen op 19 en 20 augustus 2023 

Praktische details:

Data: 10, 11 en 12 oktober 2023
Tijd: Vanaf 9.00 uur staat de koffie en thee klaar, we starten om 9.30 uur en zullen werken tot uiterlijk 17.30 uur.

Waar: Gnephoek 2b, Alphen aan den Rijn

Jouw investering: €500 incl. BTW.

Zorg je zelf voor je lunch? (Ik zorg dat er een heerlijke soep)

Wij hebben er al helemaal zin in!

Schrijf je direct HIER in!

Zonnige dag,
Adam & Roos

Holografic 2 with Adam Lehman

Picking up from where you left off in HoloTFH 1, in Level 2 the focus is on expansion – of the system and the tools you’ll use to go deeper with your sessions. You’ll learn how to be more efficient in determining what balancing modalities to use. Additionally, more advanced use of Circuit Retaining Mode (Pause Lock) as a means of maintaining the body’s focus on the balancing issue leads the way towards being able to go deeper into the causes of imbalance. Inevitably, this means looking at the emotions. And, of course, you’ll do so holographically!

When taught by Adam, you get the extra bonus of a ½ day training in HeartMath®, learning the concepts of coherence and its importance in being an effective practitioner. These skills are critical for anyone wanting to become a Wellness Consultant, and here they’re built right into the program!

Holographic TFH 2 also introduces chakras into the energy balancing repertoire – with techniques specifically developed for this workshop and not presented elsewhere. Even if you’ve learned chakra balancing methods elsewhere, you’ll want to add these to your kit bag!

A brief list of what you’ll get in this 3 day extravaganza…

  • An expanded use of Circuit Retaining Mode to build more complete circuits for balancing – when you balance a bigger picture, you get bigger outcomes!
  • Expanded use of hand modes to more efficiently determine what balancing modalities to use – let the body say what it wants and in what order! (Plus new modes for the new modalities taught in the class)
  • The Heart-Self Acupressure Points to always know you’re working with a clear and accurate muscle for testing
  • Holographic 5 Element Emotion Technique – how to easily get richer information from your client about the underlying nature of their challenges and issues, and assist in resolving them.
  • HeartMath’s Resilience Advantage – ½ day training in this truly life altering method
  • Chakra Balancing – A combo of traditional and all new methods combined with information to take the balancing deeper
  • Additional ways of using your Touch for Health skills and knowledge in an integrated system.

All in all, when you leave Holographic Touch for Health 2, you’re ready to help people make significant transformations in their lives and experience the benefits of helping the world become a better place. Isn’t that the service you want to offer?

Register right away